ترنسمیترهای 4-20میلی امپر

ترنسمیترهای 4-20میلی امپر واشنایی با کلاس های این نوع ترنسمیترها

ترنسمیترهای 4-20میلی امپر:آیا می دانید که در سال 1827، جورج سایمون اهم، یک فیزیکدان آلمانی، کار خود رادر زمینه ی زنجیره گالوانیک، ریاضی...

ادامه مطلب